Med Aalborg Stift til Færøerne

Sæsonens sogneaftener blev startet i Mosbjerg Sognegård med en tur til Færøerne. Ernst Hansen fra Frederikshavn fortalte om en rejse han havde været med Aalborg Stift rundt på Færøerne. Her blev der både besøgt kirke og menigheder rundt om på øerne, herudover fortalte Ernst Hansen om den lidt specielle Folkekirke lov som gælder på Færøerne. Han kom også med mange fine fortællinger om fester og mange specielle  traditioner som findes på Færøerne. En dejlig beretning som gav mange lyst til at besøge øerne.