Hørmested Sogns Menighedsråd

Formand og Kontaktperson

Bodil Kjær
Klarupvej 29, Hørmested
9870 Sindal
Tlf. 40 73 46 75

e-mail: klarupdal@gmail.com

Næstformand og Sekretær

Inge Lise Leerskov
Teglgårdshaven 4
9870 Sindal
Tlf. 21 69 24 52

e-mail: bunken-leerskov@hotmail.com

Kirkeværge

Kasserer

Medarbejderrepræsentant – ikke medlem

Graver Karsten Andersen

Tlf.: 40 18 02 38

 

e-mail: Hormestedkirke@gmail.com

 

 

Regnskabsfører - ikke medlem

Hjørring Søndre Provsti
Tlf. 98 92 11 90

Møder i Hørmested Menighedsråd

Mødeplanen findes her.

Møderne er offentlige og afholdes i Hørmested Menighedshus, Hammerholtvej 12, 9870 Sindal.