Lendum Sogns Menighedsråd

 

Formand

Leif Christensen
Stenhøjvej 236, Stenhøj
9900 Frederikshavn

Tlf. 29 44 68 57

 

e-mail: leif236@outlook.dk

Kasserer, Næstformand

Kirkeværge

Kontaktperson

Menigt medlem

Menigt medlem

 

Medarbejderrepræsentant – ikke medlem

Graver Ernst Oehlenschlæger
Tlf. 20 45 61 08

Email: lendumkirke@gmail.com

Regnskabsfører - ikke medlem

Regnskabsfører Marianne Aune  
Hjørring Søndre Provsti
c/o Nørregade 18C, 9800 Hjørring
Tlf. 98 92 11 90

e-mail: marau@km.dk

 

Møder i Lendum Menighedsråd

Mødeplanen findes her.

Møderne er offentlige og afholdes i Lendum Præstegård, Skærumvej 42, Lendum, 9870 Sindal.