Mødeplan og referater Ugilt Menighedsråd 2020

Mødeplan og referater fra Ugilt Menighedsråd 2020:

 • 9. januar 2020 kl. 16.30, referat fra mødet
 • 12. februar 2020 kl. 16.30, referat fra mødet
 • Mødet er AFLYST den 17. marts 2020 kl. 16.30.
 • Mødet er AFLYST den 29. april 2020 kl. 16.30,
 • 3. juni 2020 kl. 16.30,

 • Orienteringsmøde tirsdag den 18. august kl. 17.00 i Ugilt Præstegård, Konfirmandstuen.
 • Menighedsrådet vil på mødet orientere om vores nye sognehus. Vi slutter med en hotdog.

 

Møderne er offentlige og afholdes i Ugilt Præstegård, Konfirmandstuen, Ugiltvej 529, 9800 Hjørring.

 


Mødeplan og referater fra Ugilt Menighedsråd 2019:

 


Mødeplan og referater fra Ugilt Menighedsråd 2018:

 • 20. juni kl. 16.30
 • 22. august kl. 16.30
 • 26. september kl. 16.30
 • 31. oktober kl. 16.30
 • 21. november kl. 16.30, referat fra mødet
 • 28. november kl. 16.30