Ugilt Sogns Menighedsråd

Formand

Næstformand

Kirkeværge

Kontaktperson, Kasserer

Menigt medlem

Møder i Ugilt Menighedsråd

Mødeplanen findes her.

Møderne er offentlige og afholdes i Ugilt Præstegård, Ugiltvej 529, 9800 Hjørring.