Hørmested Kirke

Hørmested Kirke er beliggende på adressen:

Hørmestedvej 292, Hørmested, 9870 Sindal


Hørmested Kirke

Højt på en bakketop, midt i sognet ligger vores smukke, gamle landsbykirke bygget i middelalderen omkring år 1150.

Hørmested sogns beboere byggede kirken på bakken syd for en anden bakke, hvor man mener, det gamle hedenske "Hov" har ligget. Her findes ejendommen "Houen", hvis navn sikkert er afledt af hovstedet, hvor hedningerne holdt hov: gudsdyrkelse af de gamle guder som Odin og Thor mfl.

Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvor svært det har været for vore rå forfædre blandt vikingerne at modtaget budskabet om "Hvide Krist" gennem Ansgar og hans tilhængere, men vidnesbyrdet om, at kærlighedsbudskabet fængede, har vi netop gennem de ca. 2000 stenkirker, der blev opført i Danmark i slutningen af det 12. århundrede.

Hørmested kirke er bygget på en sokkel af store kampesten og pænt tilhuggede kampesten helt til taget - hvordan har de dog båret sig ad med at få sten ovenpå hinanden, som er blevet til de mange både solide og smukke kirker, der står endnu fra den tid? Man kan ikke andet end beundre datidens bygmestre, og man må forestille sig et sammenhold og en offervilje, som vi ikke kender til i dag.

Læs mere om Hørmested kirke her!